Systemy RCP

Systemy RCP - Ewidencja czasu pracy

EWIDENCJA CZASU PRACY

System Rejestracji Czasu Pracy umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy informacje gromadzone przez system mają kluczowe znaczenie i mogą stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników. Oferujemy rozwiązania dla przedsiębiorstw o różnej wielkości i różnej specyfice działania.

KONTROLA DOSTĘPU

System kontroli dostępu, umożliwia ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń lub stref oraz wizualizację stanów zagrożenia na terenie obiektu. Bardzo często łączymy kontrolę dostępu z systemem RCP, co umożliwia korzystanie z jednej karty czy bazy danych.

Systemy RCP - Kontrola dostępu
Systemy RCP - Rejestracja zleceń

REJESTRACJA ZLECEŃ

Rejestracja zleceń to rozwiązanie pozwalające dokładnie rozliczać nakłady pracy potrzebne do realizacji poszczególnych zleceń. Informacja uzyskana dzięki wdrożeniu rejestracji zleceń bardzo ułatwia szacowanie kosztów produkcji i usług, a także planowanie pracy i wycenę przyszłych zleceń. Posiadamy własny produkt w tym zakresie - .dotERP to kompletne narzędzie wspomagające kontrolę procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.