SYSTEMY RCP

czas

EWIDENCJA
CZASU PRACY

System Rejestracji Czasu Pracy umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy informacje gromadzone przez system mają kluczowe znaczenie i mogą stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników. Oferujemy rozwiązania dla przedsiębiorstw o różnej wielkości i różnej specyfice działania.

KONTROLA DOSTĘPU

System kontroli dostępu, umożliwia ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń lub stref oraz wizualizację stanów zagrożenia na terenie obiektu. Bardzo często łączymy kontrolę dostępu z systemem RCP, co umożliwia korzystanie z jednej karty czy bazy danych.

erp

REJESTRACJA ZLECEŃ

Rejestracja zleceń to rozwiązanie pozwalające dokładnie rozliczać nakłady pracy potrzebne do realizacji poszczególnych zleceń. Informacja uzyskana dzięki wdrożeniu rejestracji zleceń bardzo ułatwia szacowanie kosztów produkcji i usług, a także planowanie pracy i wycenę przyszłych zleceń. Posiadamy własny produkt w tym zakresie - .dotERP to kompletne narzędzie wspomagające kontrolę procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.